Bloghttp://filko.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskTrikrát nie (filko)Časopis .týždeň pred referendom rozbehol zaujímavú polemiku redaktorov. Som presvedčený, že časť z nich vo svojej argumentácii vylieva s vodu aj dieťa. Thu, 05 Feb 2015 13:12:55 +0100https://filko.blog.sme.sk/c/374422/trikrat-nie.html?ref=rssKundera, Kundera... Antikundera (filko)Nedávno sa mi nečakane dostala do ruky, mne neznáma zato zaujímavá, esej poľského autora Ryszarda Legutka  „Antikundera“. A pretože je to polemika pozoruhodná a autor asi nie veľmi známy, ponúkam krátke zhrnutie.Wed, 16 May 2012 08:40:38 +0200https://filko.blog.sme.sk/c/298747/Kundera-Kundera-Antikundera.html?ref=rssSociálny štát, morálny štát? (filko)Máme novú vládu a otázka nestojí či bude ľavicová, ale ako veľmi kormidlom doľava zatočí. Nech nás neupokojuje zmierlivý tón papalášov zo Smeru, predsa len je to prvá jednofarebná vláda od čias vedúcej úlohy Strany a je plná postkomunistov. Jej súčasťou nie sú len tradiční ľavicoví ekonómovia ako napríklad Peter Staněk, ktorí vyštudovali ešte v časoch komunistickej totality, ale i čerství absolventi západných univerzít, ktorí pohŕdajú tradičným konzervatívnym náhľadom na národné hospodárstvo a majú jasnú predstavu o ekonomickej politike. Často aj silne eticky podloženú, inšpirovanú modernou verziou triedneho boja. Čo majú však obe skupiny ekonómov spoločné, je rozširovanie zdanenia, transferov a štátnej kontroly.Sun, 29 Apr 2012 22:13:02 +0200https://filko.blog.sme.sk/c/297452/Socialny-stat-moralny-stat.html?ref=rssPeniaze, štát a cirkev (filko)Téma financovania cirkví sa s pravidelnosťou volebných cyklov vynára a opäť mizne. Vždy rozbúri hladiny pokojných vôd a zanikne vo víre aktuálnej politiky. Seriózna diskusia, ako by cirkvi a náboženské spoločnosti mali alebo nemali byť financované a čo by vlastne malo byť financované, sa objaví len zriedka. Výsledkom je, že väčšina spoločnosti ba aj mnohí veriaci žijú v mylnej predstave o vzťahu štátu k cirkvám. Na druhej strane niektorí predstavitelia cirkví či veriaci majú dojem, že problém je len na strane štátu a profánnej spoločnosti. Pozrime sa na jednotlivé omyly.Sun, 15 Apr 2012 23:15:44 +0200https://filko.blog.sme.sk/c/296263/Peniaze-stat-a-cirkev.html?ref=rssMenová (ne)stabilita eurozóny (filko)"Bratislava (17.12.2005) - Slovenská koruna je od piatku naviazaná na euro. O vyše pol roka skôr oproti plánu totiž vstúpila do devízového režimu ERM II, ktorý je označovaný za akúsi čakáreň na jednotnú európsku menu. V nej musí štát zotrvať aspoň dva roky, kým euro zavedie - je to jedno z Maastrichtských kritérií." Takto nejako nudne znela správa v SME, po oznámení Ministra financií Ivana Mikloša o vstupe Slovenska do EMR 2 (druhého stupňa mechanizmus výmenných kurzov EU).Mon, 09 Jan 2006 18:50:56 +0100https://filko.blog.sme.sk/c/31770/Menova-nestabilita-eurozony.html?ref=rss